Building Code Violations III – Special Economic Zone (Guangzhou), 20182018.9.15-11.11

  • -+

15 September–11 November 2018, Guangdong Times Museum

Participating Artists: Cui Jie, Junyuan Feng, Hao Jingban, Li Wenguang, Liang Shaoji, Liang Yongtai, Liao Bingxiong, Liu Chuang, Lu Chunsheng, Wang Jianwei, Wu Shanzhuan, Inga Svala Thorsdottirr & Wu Shanzhuan, Xu Qu, Yan Lei, Zheng Yuan