Building Code Violations III – Special Economic Zone (Beijing), 20182018.7.21-8.26

  • -+

Curated by Long March Project

Visual Display: John Gerrard, Ho Rui An, Liu Chuang, Lu Pingyuan, Long March Collective, SCV, Su Yu-Xin, The Otolith Group, The Shanzhai Lyric, Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, Wang Jianwei, Wang Zi, Yan Lei, and Zheng Yuan