Long March Project: The Deficit Faction2019.11.02-1.08

  • -+

2nd Nov 2019 to 8th Jan 2020, Long March Space

Participating Artists: Yin-Ju Chen & Li-Chun Lin / Sheryl Cheung / Aracha Cholitgul / Fong Fo / Hotel Asia Project with Gen Sasaki & Keiichi Miyagawa / Ayoung Kim / Meiro Koizumi / Lee Kai-Chung / Yong Xiang Li / Liang Shuo / Long March Collective / Mao Chenyu / Planet Marx / Xiaoshi Qin / Alessandro Rolandi & Zhao Tianji (Social Sensibility R&D Department) / Miti Ruangkritya / Tao Hui / Yi Xin Tong / Wang Tuo / Xiyadie