Please rotate the screen for a better viewing experience

2019

Long March Project: The Deficit Faction

Long March Project: The Deficit Faction

Planet Marx

Time: November 2, 2019 – January 8, 2020

Location: Long March Space, Beijing

Artists: Yin-Ju Chen & Li-Chun Lin, Sheryl Cheung, Aracha Cholitgul, Fong Fo, Hotel Asia Project with Gen Sasaki & Keiichi Miyagawa, Ayoung Kim, Meiro Koizumi, Lee Kai-Chung, Yong Xiang Li, Liang Shuo, Long March Collective, Mao Chenyu, Planet Marx, Xiaoshi Qin, Alessandro Rolandi & Zhao Tianji (Social Sensibility R&D Department), Miti Ruangkritya, Tao Hui, Yi Xin Tong, Wang Tuo, Xiyadie